www.didgeridoo.sk
Popis hudobného nástroja "didgeridoo"
Galéria didgeridoo

Didgeridoo - je tradičný dychový hudobný nástroj Aborigencov vyrobený z určitých druhov dreva eucalyptu, tento hudobný nástroj je známy hlavne zo severnej časti Austrálie z Arnhemskej zemi, stal sa doprovodným nástrojom spevu a tanca austrálskych domorodcov pri ich ceremóniach

Didgeridoo - je dutá materiálovo otvorená trubica s neoddeliteľným nátrubkom, patrí do skupiny aerofónov, prosté dychové nástroje s jednoduchým prefukovaním

Didgeridoo - dnes už všade známy výraz nie je pravdepodobne domorodého charakteru (názov vymysleli s veľkou pravdepodobnosťou Európsky turisti), vznikol niekedy v prvej polovici 20. stor. zo slabík, ktoré pripomínajú jeho zvuk, väčšina domorodcov používa pre tento nástroj pomenovanie vo vlastnom jazyku, jeho zvuková kvalita je závislá od dobrého opracovania nástroja a hlavne dutiny, čiže od samotného výrobcu, jeho postoju k didgeridoo...

principiálna schéma didgeridoo

- hudba Aborigéncov se tradične prevádza skoro každý deň na tzv. corroboree (v originále Caribberie) - večerné stretnutia príslušníkov kmeňa pri ohni zo spevom a tancom, corroboree songs sa nazývajú piesne prístupné všetkým členom komunity, vrátané detí, ktoré sa to týmto učia
- didgeridoo môže spolu znieť s rytmickými samozvučnými hud. nástrojmi ako sú napr. drevené paličky poprípade húkadlom
- didgeridoo je podľa určitých prameňov najstarší hudobný nástroj na svete, hrajú na ňom Aborigenci (Aboriginees, Aboriginal people) údajne už viac ako 40 000 rokov, v minulosti ako aj dnes, bol nástroj používaný Aborigencami k duchovným ceremoniám a liečivým vibračným rituálom
- tak ako bumerang tak aj didgeridoo sa stáva ikonou, symbolom národnej domorodej identity v súčasnej Austrálii, v Austrálii existujú mnohé kmeňe Aborigéncov s odlišným jazykom a svojskou kultúrou, avšak špeciálne kmeňe v severnej časti Austrálie (Northern Territory) považujú didgeridoo ako súčasť ich pôvodného kultúrneho dedičstva
- kultúra Aborigencov je naozaj pestrá, majú viaceré jazyky, klasické symboly, hudbu, vážia si svoju zem a prírodu, majú samostatnú históriu, Dreaming (ako vzťah medzi duchovnom, prírodou a mnohými inými elementami sveta), viac svetla do života domorodých obyvateľov AU môžu priniesť dostupné informácie súčasných poznatkov o Aborigenes
- do pozornosti sa dáva článok o eucalyptovom didgeridoo, okolo ktorého sa točí neuveritľný biznis, v článku sú vypovedané skúsenosti známeho českého výrobcu (www.didgeridoo-shop.cz - stránky sú už bohužiaľ vypnuté) kvalitného deleného didgeridoo v našich končinách: Eukalyptové didgeridoo – fámy a pověry

Prehľad v pojme didgeridoo - v súčasnej pretechnizovanej dobe existuju rôzne druhy, výmysly, kuriozity, alternatívy didgeridoo, ako napr. plastové, sklenené, kožené, bambusové, keramické, ABS trubky, atď. a hlavne drevené, vyrobené z rôznych druhov drevín rôznym spôsobom.
- spôsobom ako je vytvorená diera v nástroji, poznáme didgeridoo z dreva: vŕtané didgeridoo, dlabané didgeridoo, zlepené prírezy tvoriace didgeridoo, prirodzené s dutinou prehryzanou termitmi známe ako originálne didgeridoo z eukalyptového dreva Austrálie, vypaľované didgeridoo z agave a yucca
- čo do dĺžky existujú nástroje rôznych dĺžok, v podstate čím kratšie didgeridoo, tým vyššia frekvencia základného tónu, sú didgeridoo krátke do 1 m, všeobecne populárne veľkosti nad 1m do asi 1,40 m a dlhšie od 1,40 m do 2 m,
- Zaujímavosť: extra dlhé kusy nad dva metre sú síce namáhavejšie na hranie, ale umožňujú prácou pier nacvičiť si hranie základného tónu, nie je to jeho základný tón (charakteristický dunivý basový tón dlhej trubice) ani prefuk (známy vyšší štipľavý prefukovaný tón), ale pravdepodobne počuteľný tón v určitom intervale od základného tónu (drone tone), hra je otázkou cviku, tréningu pier, Ondřej Smeykal zvláda dynamickú hru na zhruba trojmetrové kusy
- podľa spôsobu výzdoby a konečného opracovania môžu byť didgeridoo prírodné, čisto opracované, morené, maľované, vypaľované, vyrezávané, resp. upravené kombináciou jednotlivých spôsobov
- existujú však aj špeciálne výmysly kombinovaného didgeridoo ako napr.:
= didgeridoo s modulovanou frekvenciou tzv. "slidedidge", ide zväčša o dve alebo tri rúrky, ktoré sa posúvajú a tým dochádza k zmene výšky tónu počas hrania
= didgeridoo na báze rezonančnej skrinky tzv. "didjbox", priestorovo vyskladané vnútro skrinky, jednoduchá hracia krabica, vytvára možnosť pre rezonanciu vzduchového stĺpca
= kombinácia strunového a dychového nástroja tzv. "dijbass", súzvuk pôvodného prirodzeného zvuku dižeridu a modernej elektrickej basgitary
= kruhové keramické didgeridoo s natiahnutou blanou "didjibodhrán", popri fúkaní je možnosť hrať úderom na blanu
= sklenené didgeridoo v špecialnom stojane s lampou "didjLight", zaujímavý pôžitok z hrania na didge, ktoré svieti

Zaujímavosti - extra kusy didgeridoo vyrobené z dreva ponúkajú neobmedzené možnosti a pôžitky z hrania a vytvárania zaujímavých vibrácií, istý švajčiarsky kolega vyrobil didgeridoo s celého odumretého stromu hrušky s viacerými rúrami, ktoré sú tvorené samotnými konármi kmeňa
- na Slovensku existuje v múzeu hudobných nástrojov na Bratislavskom hrade 7 metrová rúra vyrobená z lieskového dreva, ktorá je oblepená čerešňovou kôrou, slovenskí pastieri používali tento dychový nástroj často ako signálny nástroj na dorozumievanie sa na diaľku, prípadne aj na hru samotnú a v origináli nesie názov fujara trombita
- existujú v krajinách sveta dychové hudobné nástroje do značnej miery podobné svojim jednoduchým tvarom didgeridoo, netreba si ich z didgeridoo zamieňať

Cyklický (nekonečný) dych - pri hre na didgeridoo sa uplatňuje technika hry pomocou nekonečného dychu, kedy pri nádychu nového vzduchu nosom vydychujeme zvyšok nahromadeného vzduchu v ústnej dutine pomocou lícnych svalov v spolupráci s jazykom, neprerušovaným fúkaním sa snažíme napodobňovať rôzne prírodne zvuky, zvuk môžeme modulovať pomocou jazyka, hlasiviek, tlaku vzduchu, pier, bránice, brucha ..., pri hre sú tvár a pery uvoľnené, aby samotná hra bola pôžitkom, nekonečný dych si môžme veľmi dobre precvičovať na slamke ponorenej do pohára s vodou, počas dlhodobejšieho hrania môžeme na sebe badať určitý pokrok a postupne sa viac môžme sústrediť na samotnú hru spojenú s rytmickým dýchaním, pri hre na didgeridoo pomáha spoločenská hra, kedy si navzájom vymieňame skúsenosti a nacvičené rôzne finty, jedinečnou príležitosťou získania skúseností je zúčastniť sa výuky hry na didgeridoo formou workshopu skúsených hráčov, je dobré vidieť a nechať si poradiť ako jednoducho na to
- výsledný zvuk didgeridoo môže ovplyvniť napr. aj vlhkosť pier hráča, hraním so zvlhčenými perami dosiahneme výraznejší počutelnejší tón, alebo občas sa môže stať, že pri hre, kedy sa sliny na okrajoch pier nazhromaždia, dôjde zrazu k výraznému zvýšeniu hlasitosti tónu
- pri dlhodobejšom hraní tŕpnu pery - znecitlivejú, odporúča sa medzi prestávkami masírovať pery zubami, nie však do krvi
- časom si vybudujeme hraním určitých skladieb tzv. dychové vzory - rytmické vzorce, nádych nosom nastáva vtedy, keď to práve rytmicky v skladbe zapasuje s tým, že nie je badateľný prechod, vtedy hra na didgeridoo začína byť viac ako len doprovodný zvuk
- pri hre na didgeridoo existujú dva spôsoby opretia sa ústami o nátrubkovú časť: bočný a priamy nátisk... priamy je pre dynamickejšiu tvorivejšiu hru viac odporúčaný, napriek tomu, že je pre začiatočníkov náročnejšie zvládnuteľný
- pri víkendovej návšteve didgeridoo workshopu s Ondrom Smeykalom pochopíte viac ako za niekoľko rokov snaženia sa ako samouk, profesionálne vedenie výučby hry na hudobný nástroj didgeridoo posúva človeka v chápaní míľovými krokmi dopredu

Cyklický dych, ukážka výuky:

Do pozornosti sa dáva (prevzaté vzácne, už historické, české dokumenty):
aboriginal people

slovak | Ondřej Smeykal - CD - workshopy | nebožiec | húkadlo | fujaridoo | dychové nástroje | doplnky | linky | stiahni si | vyhľadávanie | english version
© martin.didgeridoo.sk + info [zavináč] didgeridoo.sk + Updated: 20 March, 2019