www.didgeridoo.sk
Ochrana dreva didgeridoo
Galéria didgeridoo

Vlhkosť a teplota pôsobiaca na drevo je jeho najväčší nepriateľ, je dobré uvážiť ako sušenie materiálu (dlhodobejšie sušenie) na výrobu didgeridoo tak aj skladovanie hotového didgeridoo pri špecifických stálych podmienkach zaručujúcich postupne a nenásilne prirodzené pracovanie dreva. Každá drevina má svojské vlastnosti v procese sušenia resp. každý kus dreva sa môže správať inak, tak ako aj hrče v dreve môžu nežiadane zapracovať a vytvárať praskliny.

- všeobecne sa snažíme zabrániť tomu, aby drevené didgeridoo bolo vplyvom vonkajších činiteľov znehodnotené jeho prasknutím, preto tomu môžme predchádzať vhodným spôsobom spracovania dreva na didgeridoo, dôkladným prirodzeným sušením dreva za daných podmienok (vlhkosť prostredia-teplota-čas sušenia), čo je prvoradou a najvýznamnejšou úlohou výrobcu didgeridoo ako aj jednoduchou staroslivosťou o finálny nástroj, čo je príjemnou úlohou uživateľa nástroja

- hotové didgeridoo treba starostlivo ochraňovať pred vplyvom vlhkosti, po hraní treba ponechať didgeridoo vysušiť hlavne od množstva natečených slín, postaviť nástroj kolmo na stečenie slín von
- vnútornú dutinu občas mechanický prečistíme kefou na flaše, jemným šmirgľom, materiálom, ktorý nezanecháva bordel v dutine ako napr. látková handra či špongie...
- olej okrem ochrany má vysoký podiel aj na kvalite zvuku (hladšie steny - vyplnené póry dreva - zvuk je výraznejší a jasnejší), samozrejme v závislosti na drevine a jej povrchu dutiny, keďže vnútorný povrch dutiny je jeden z hlavných činiteľov ovplyvňujúci výsledny zvuk, ochranu vnútra je v prípade olejovania obnoviť raz za čas v závislosti od času hrania, minimálne raz za polrok alebo rok
- v žiadnom prípade drevené didgeridoo neprelievajte vodou, je to deštrukčný nezmysel !

- odborníci v oblasti drevených dychových nástrojov odporúčajú dychový nástroj zaťažovať hraním a tým aj zaťažovať vlhkosťou postupne, nenásilne, na začiatku zadováženia si didgeridoo hrajte v časovo menších intervaloch a až neskôr viac, tak aby si drevo postupne zvykalo na zmeny vplyvom teploty dychu, vlhkosti a chémie slín

- olej repkový, ľanový, parafínový, detský - na ochranu dutiny nástroja z hľadiska príjemnosti a účelnosti sa vhodné ukazuje použitie oleja, treba vyskúšať, ktorý olej nástroju ako aj človeku vzájomne vyhovuje a vytvára vysychaním ochrannú vrstvu, vrstvy oleja vytvoria určitú ochranu pred vplyvom vlhkosti a teda zamedzia výraznému pracovaniu dreva v kontakte s vlhkosťou slín
- olej sa môže aplikovať buď prelievaním z nádoby do druhej nádoby skrz naskrz dutiny nástroja a následným otáčaním didgeridoo okolo svojej osi, aby sa olej prelial kompletne po celej ploche

- odporúčané oleje vytvárajú na povrchu tzv. film, ktorý zabraňuje intenzívnemu kontaktu vlhkosti s drevom
- úprava dutiny epoxidom (s atestom na používanie pre potravinárske účely) je zatiaľ naistejší a najdokonalejší spôsob úpravy dutiny dychového nástroja, vyžaduje si však profesionájnejší spôsob práce
- značne pokazené didgeridoo (veľký výskyt trhlín a puklín) môžeme zachrániť tým, že vnútro prelejeme napr. epoxidom, ktorý nám zabezpečí určitú istotu, dokonalý obal, čo do ochrany vnútra pred vlhkosťou a tým pracovaniu trhlín zvnútra dutiny
- avšak tam kde sa na úpravu dutiny didgeridoo používali oleje, preliatie epoxidom či lakom nie je efektné, pretože povrch je mastný a vrstva laku nebude na povrchu držať, odlúpi sa
- je nevhodné používať také náterové hmoty, ktoré reagujú s ľudskými slinami na povrchu vytvorené filmu, preto vždy zvážme použitie daného výrobku na úpravu dutiny didgeridoo

- didgeridoo by malo byť dostatočne chránené pred vplyvom aj ostatných vonkajších činiteľov a to vhodnou povrchovou úpravou, t.j. lakovaním s primeraným počtom vrstiev laku, vhodné sú oderuvzdorné hmoty vo forme zdraviu neškodných akrylátových lakov alebo špeciálne takisto atestované zdraviu neškodné olejové laky (zväčša sú to výrobky určené aj na povrchovú úpravu drevených hračiek)

- chrániť pred priamym vplyvom slnečných lúčov a pôsobeniu extrémnych teplôt - odporúča sa didgeridoo prenášať vo vhodne upravenom ochrannom obale, samozrejme netreba didgeridoo nechávať uzatvorené celý čas v obale, hlavne keď sme dohrali a s nástrojom už nebudeme cestovať, pri prenášaní didgeridoo je vhodný:

- stojan na didgeridoo - kôli ochrane voči neprimeraným mechanickým zásahom z uschovávania didgeridoo ako aj s estetických dôvodov je možné si vyrobiť jednoduchý - príklad výroby stojanu na didgeridoo:


slovak | Ondřej Smeykal - CD - workshopy | nebožiec | húkadlo | fujaridoo | dychové nástroje | doplnky | linky | stiahni si | vyhľadávanie | english version
© martin.didgeridoo.sk + info [zavináč] didgeridoo.sk + Updated: 20 March, 2019